Urbanistické středisko Ostrava.
Již od roku 1991.

scroll down

Urbanistické střediskoOstrava

Profil činnosti

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. je projekční kancelář zaměřená především na územní plánování a urbanismus. Nabízí komplexní zpracování územně plánovací dokumentace – zásad územního rozvoje, územně analytických podkladů, územních plánů, územních studií a regulačních plánů, odvětvových generelů a pasportů, příp. i prováděcích projektů a rozvíjí svou činnost zejména na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. bylo založeno v r. 1991 a za dobu své existence zpracovalo již téměř 600 zakázek, převážně územních plánů měst a obcí, územních studií a dalších územně plánovacích podkladů. Klienty společnosti jsou převážně města a obce, případně krajské úřady. Při zpracování územních plánů a územních studií je samozřejmou součástí zpracovávaných zakázek úzká spolupráce jak s pověřeným zastupitelem, tak i s pořizovatelem, spolupráce na vyhodnocování stanovisek, připomínek a námitek vzešlých z projednávání a účast zpracovatele na všech jednáních vztahujících se k předmětné zakázce.

Tým

Jádro společnosti tvoří skupina autorizovaných architektů, doplněná o specialisty v oborech dopravní a technická infrastruktura, demografie, ochrana přírody, územní systémy ekologické stability a životní prostředí.

Mise

Trvalým cílem společnosti je vytvářet kvalitní projekty a udržet vysoký standard poskytovaných služeb.